Valikko

b varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

 

1.3.2018 varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään varattujen tuntien mukaisesti. Maksun enimmäismäärä on 289/kk/nuorin hoidossa oleva lapsi. Perheen toisesta lapsesta enimmäismaksu on 50% nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimmaisen lapsen maksusta. Jos varhaiskasvatuksen asiakasmaksu jää alle 27 €/kk, hoitomaksua ei peritä.

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti varattujen tuntien mukaan:

 

Varattujen tuntien määrä

/kk

    Maksu% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen

hinnasta

0-30h/kk 30%
31-60h/kk 50%
61-84h/kk 60%
85-107h/kk 70%
108-130h/kk 80%
131-150h/kk 90%
yli 151h/kk 100%

 

 

Sitova sopimus varatuista varhaiskasvatuksen tuntimäärästä tehdään vähintään 2 kuukaudeksi kerrallaan.

Jos varattu tuntimäärä ylittyy, peritään maksu seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti.

 

Päivähoito-oikeus isyysrahakauden aikana

Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatusta isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan hoitopaikkaan kuitenkin säilyy isyysrahakauden jälkeen. Isyysrahakaudesta on ilmoitettava varhaiskasvatusyksikköön viimeistää 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Varhaiskasvatus on maksutonta siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Perheen muilla lapsilla säilyy oikeus varhaiskasvatukseen isyysrahakauden ajan.

 

Perhekoko ja perheen tulot

Perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien ja heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä.

Perheen tuloja määriteltäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa elävän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Perheen tuloksi lasketaan myös elatustuki.

Perheen tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia kuten kotihoidontukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset

 

Kuukausimaksua pienentävät poissaolot

  • lapsen sairaus, poissaolo yli 10 pv/kk, maksu puolet kuukausimaksusta
  • lapsen sairaus, poissaolo koko kuukauden, maksua ei peritä
  • muu syy, poissaolo koko kuukauden, maksu puolet kuukausimaksusta
  • jos lapsi on poissa päivähoidosta kesällä (kesä-, heinä- ja elokuussa) koko kalenterikuukauden ja poissaolosta on ilmoitettu viimeistään 15.5. mennessä, maksua ei peritä loma-ajalta.
  • kun hoito alkaa/päättyy kesken kuukauden, maksu tapahtuu varattujen tuntien mukaan.


Päivähoidon maksuprosentit ja tulorajat

Perheen koko (henkilöä) Tuloraja (€/kk) Korkein maksu-%
2  2102  10,7
3  2713  10,7
4  3080  10,7
5  3447  10,7
6  3813  10,7


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Esimerkki

Perheessä äiti, isä ja 2- ja 6-vuotiaat lapset, perhekoko on neljä. Lapsille varataan hoitoa yli 151h/kk eli kokoaikaisesti.

Perheen bruttotulot ovat 4000 €, josta vähennetään tuloraja 3080 €, näin saadusta luvusta 920 lasketaan 10,7 %, jolloin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu nuoremman lapsen osalta on 98,44 €/kk ja seuraavan lapsen maksun suuruus on 50% nuorimman lapsen maksusta eli 49,22 €/kk.

Jos perhe päättää ostaa lapselleen varhaiskasvatusta 31-60h kuukaudessa, on hinta 50% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Tilapäinen hoito (enintään 5päivää/kuukausi)

Kun perheellä ei ole säännöllistä hoidon tarvetta, voi perhe käyttää tilapäistä hoitoa enintään 5 päivää kuukaudessa. Maksu tilapäisestä hoidosta on 12e/päivä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Maksu on sama jokaisesta perheen lapsesta jotka palvelua käyttävät.

 

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

Kunnanvirasto on suljettu 31.7.2020 saakka

 

 

 Kirjaudu sisään