Valikko

b hyrynsalmi

Tietoa koulusta

Hyrynsalmen yhtenäiskoulun toiminnan tavoitteena on kasvattaa oppilaita,

  • joilla on kohteliaat käytöstavat
  • jotka osaavat kantaa vastuuta itsestä, ovat itseohjautuvia, aktiivisia ja osallistuvia lapsia ja nuoria muuttuvassa yhteiskunnassa
  • jotka osallistuvat oman oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • jotka ovat suvaitsevaisia ja osaavat suhtautua avoimin mielin kaikkiin ihmisiin
  • jotka tietävät saavansa tukea ja turvaa koulun aikuisilta

Lisäksi koulumme ohjaa ja kannustaa oppilaita aktiiviseen ja kriittiseen tiedonhakuun.

Koulumme kasvatus- ja opetustyön päämääränä on hyvinvoiva ja tasapainoinen nuori, jolla on ajanmukainen ja tulevaisuuteen suuntautuva perussivistys sekä valmiudet jatko-opintoihin.

Jokaisen oppilaan koulupäivä on turvallinen ja terveellinen.

 

Kouluissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan, jonka pohjana ovat voimassa olevat lait ja asetukset. Opetussuunnitelmassa määritellään esi- ja perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen, oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun tuen järjestäminen ja toteuttaminen.

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014, joiden pohjalta on laadittu Hyrynsalmen kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma.

Hyrynsalmen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Kainuun maakunnallinen perusopetuksen TVT strategia 

Järjestyssäännöt (pdf)

Käyttäytymisen arviointi (pdf)

Arvioinnin vuosikello (pdf)

 

 

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava