Valikko

b hyrynsalmi

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksen järjestämiseen liittyvät periaatteet

Nämä koulukuljetusperiaatteet koskevat  esiopetuksen ja perusopetuksen
lakisääteisiä ja harkinnanvaraisia kuljetuksia. Koulukuljetusasioita normittavat perusopetuslaki 6 §, perusopetuslaki 32 §.

Sivistyslautakunnan § 22/14.3.2011 tekemät päätökset koululaiskuljetuksista.

  1. Esiopetuksen ja 1.-2. luokkan oppilaat kuljetetaan, jos koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 3 km. Poikkeuksena kunnallisessa päivähoidossa olevat esiopetuksen oppilaat, joille järjestetään koulukuljetus päivähoitopaikan ja koulun välillä.
  2. 3.-6.  -luokkien oppilaat kuljetetaan, jos koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 4 km.
  3. 7.-9. luokkien oppilaat kuljetetaan, jos koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 5 km.
  4. Taksikuljetusta ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät pysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. (Kodin ja taksipysäkin välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi kuin mitä on kohdissa 1-3 aiemmin määritelty).
  5. Vieraassa kunnassa tai vieraassa koulupiirissä koulua käyvien koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata lukuun ottamatta tapauksia, joissa sivistyslautakunta on päättänyt vieraassa koulupiirissä tapahtuvasta koulunkäynnistä.
  6. Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea, vaarallinen tai rasittava esimerkiksi terveydellisten esteiden tai henkilökohtaisen kehitystason vuoksi. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan aikeuden, vaarallisuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa.
  7. Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä erilliskuljetuksia, vaan heidät kuljetetaan koulukuljetusten yhteydessä, mikäli kohta 1-2 täyttyvät.


Näin kuljetukset saadaan sujumaan miellyttävästi:
• Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa sovitussa, turvallisessa paikassa
• Autoa odotetaan tien liittymässä, tien reunassa tai pysäkillä
• Autoon mennään ryntäämättä vasta, kun auto on pysähtynyt
• Reppu otetaan pois selästä ja pidetään jaloissa, sylissä tai tavaratilassa
• Turvavyöt kiinnitetään välittömästi ja niitä käytetään koko kuljetuksen ajan
• Kuljetuksen ajan istutaan samalla paikalla
• Oppilaat eivät riehu ja melua kuljetusautossa eivätkä turmele kulkuneuvoa
• Kuljettajaa ja muita matkustajia ei häiritä
• Autosta poistutaan rauhallisesti ja otetaan mukaan reppu sekä vaatteet (mm. käsineet, lakit)
  oppilas odottaa auton poistumisen ja varmistaa, että tie on vapaa turvallista ylittämistä varten

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava