Valikko

b hyrynsalmi

Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä.  Kouluterveydenhuolto on myös mukana laatimassa ja päivittämässä koulun opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Se on perusterveydenhuollon maksuton palvelu.

Hyvinvointialueen on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. 

Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät:

 • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
 • suun terveydenhuolto
 • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
 • sairauden hoito ei kuulu kouluterveyden hoitoon

 

Määräaikaiset terveystarkastukset 

Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhemmat pyydetään mukaan tarkastukseen. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö, kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit, ovat avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa.

Suun terveystarkastus toteutetaan vähintään kolme kertaa peruskoulun aikana.

Koululääkärinä toimii Anneli Süvari

Kouluterveydenhoitajana toimii Marja-Liisa Heikkinen

Tavoitettavissa koululla torstaisin ja lisäksi wilman tai

huollon puhelimesta 044 7970188

 

Hammashuolto

Lasten suun terveys tarkastetaan vuosittain hammaslääkärin tai suuhygienistin toimesta. Tarkastuksista ollaan koteihin suoraan yhteydessä. Tarkastuksista ja hammaslääkärikäynneistä on hyvä ilmoitta myös luokanopettajalle tai -valvojalle. Jos käynti osuu koulupäivän ajalle, tulee oppilaan siirtyä itsenäisesti tai huoltajan avustuksella hammashoitolalle, Kiviöntie 11.

Hyrynsalmen hammashoitolassa hammaslääkärinä toimii Lundberg Anne ja hammashoitajana Moona Koskinen.

Ajanvaraus, neuvonta ja arkipäivystys puh. 08 6156 6134.

  

Miekkari

Kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa työs­ken­te­lee alueit­tain nuor­ten mie­len­ter­veys­työn­te­ki­jöi­tä nk. "miek­ka­rei­ta". Miek­ka­rin työn ta­voi­te on eh­käis­tä ja puut­tua var­hain op­pi­lai­den psyyk­ki­seen oi­rei­luun ja huo­le­nai­hei­siin se­kä an­taa van­hem­mil­le ja kou­luil­le kei­no­ja tu­kea oi­rei­le­via op­pi­lai­ta. Nuo­ri it­se, hä­nen van­hem­pan­sa tai muu huo­len huo­man­nut hen­ki­lö voi ot­taa yh­teyt­tä miek­ka­riin.

Hyrynsalmen yhtenäiskoululla miekkarina toimii sairaanhoitaja Pirjo Kivijärvi, p. 044-7974201. pirjo.kivijarvi @ kainuu.fi, tavattavissa koululla keskiviikkoisin. 

 

Kuraattori

Koulukuraattori Tanja Pöllänen on tavattavissa Hyrynsalmen yhtenäiskoululla pääsääntöisesti kerran viikossa maanantaisin. Kuraattorin juttusille voi hakeutua, jos mielessä on esimerkiksi kaveruuteen liittyvät pulmat, koulumotivaatio, suru läheisen menehtymisestä, erilaiset pelot tai vaikka ristiriidat kotosalla. Lapsi voi hakeutua kuraattorille joko itse, opettajan ohjaamana, vanhemman yhteydenotosta tai jonkun koulun ulkopuolisen verkoston pyynnöstä. Kuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija. Tarkoitus on antaa hyvin matalankynnyksen keskusteluapua eskareista 9. luokkalaisiin. 

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii Hyrynsalmen yhtenäiskoululla osana oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Koulupsykologin tehtävänä on tukea esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä oppimisen pulmia.

Vastaanotolleni voi hakeutua oppilas itse tai huoltaja voi olla yhteydessä minuun. Toisinaan opettaja voi ohjatta oppilasta koulupsykologin palveluihin. Palvelu on luottamuksellista ja perustuu vapaaehtoisuuteen.

Olen tavattavissa Hyrynsalmen yhtenäiskoululla pääsääntöisesti tiistaisin klo 9-14 välisenä aikana, sopimuksesta myös muulloin.

Minuun saat parhaiten yhteyden puhelimen tai Wilman välityksellä.

Emma Holappa
koulupsykologi

puh. 044-797 4053

 

Etsivä nuorisotyö

Teen etsivää nuorisotyötä Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueella. Työni on olla nuoren tukena, auttaa nuorta löytämään omaa polkua elämäänsä ja löytämään vastauksia nuorta askarruttaviin kysymyksiin. Asian ei tarvitse olla iso tai pieni ja jos en itse tiedä jostain asiasta, niin olen ottanut asioista selvää.

Pyrin käymään säännöllisesti koululla kahden viikon välein (jos tulee akuutti tarve niin tarvittaessa enemmän) ja käyn juttelemassa sekä pitämässä pienen pelihetken pitkällä välitunnilla sekä käyn pitämässä valistuksia ajankohtaisista aiheista (mm. digi / some käyttäytyminen, kiusaaminen, ulkonäköpaineet). 

Teen yhteistyötä moniammatillisessa verkostossa (mm. koulun, oppilaitokset, sosiaalityö, poliisi, armeija, työvoimapalvelut, järjestöt kuten 4H). Välitän myös tietoa ajankohtaisista nuorisotyön järjestämistä nuorten tapahtumista ja infoan mm. kesätyöpaikoista. 

Jami Kähkönen

Etsivä nuorisotyöntekijä

Suomussalmi / Hyrynsalmi

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044-7773078

 

Koulukohtauttaja

SKY – sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotti 2021-2023

Pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohteena ovat 5.-9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja on meneillään useita eri puolilla Suomea. Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja 2 koulukohtauttajaa.

Hyrynsalmen yhtenäiskoululla Koulukohtauttaja Mira Pietikäinen on tiistai-päivisin sekä Moisiovaaran koululla kerran kuussa. Toiminta on aloitettu kouluilla syysloman jälkeen, kun kohtauttaja on jalkautunut kouluille. Koordinaattori käy Hyrynsalmella säännöllisin välein palavereissa. Tärkeässä roolissa kehittämistyössä on vanhempien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen.

 

Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden sekä henkilökunnan kouluarkeen ja ovat valmiita kohtaamaan lapset ja nuoret

 •  Koulukohtauttaja on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
 • Koulukohtauttaja on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 • Koulukohtauttajan työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
 • Koulukohtauttaja toimii paikallisen yhteistyön lisäksi yhteistyössä valtakunnallisen SKY-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottien kanssa.
 • Kehittämistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tehden verkkokyselyarviointeja koko kouluyhteisössä toimijoille.
 • Koulukohtauttaja tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
 • Koulukohtauttajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

Lisätietoja:

Mira Pietikäinen

Koulukohtauttaja

0405129146

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Perusopetus

Virkkula Susan

Kohtauttavan koulutyön koordinaattori

040 1930 434

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Perusopetus

Koulukohtauttajat somessa

Instagram: @mira_kohtaa

Facebook: Koulukohtajat Anttu Ja Susan (koordinaattorin päivityksiä)

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava