Valikko

Kansalaisopisto

HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO

Perustettu vuonna 1980

Hyrynsalmen kansalaisopisto
Laskutie 1
89401  Hyrynsalmi
Puh. 044-7104 503
Fax  (08) 6155 4840
Toimisto on avoinna ma-pe 9.00-11.00 ja 11.45-15.00

 

Viikonloppukursseille ilmoittautuminen aina opiston toimistoon.

Aiemmat kurssimaksut tulee olla maksettuna ennen kuin pääsee opiskelijaksi uudelle lukuvuodelle.

 

TIEDOTTAMINEN
Uusista opintoryhmistä ja opetusta koskevista muutoksista sekä muusta opiston toiminnasta
tiedotetaan Ylä-Kainuu –lehdessä ja opiston nettisivuilla.
Ohjelma 2016-2017. (https://www.opistopalvelut.fi/hyrynsalmi/index.asp)

 

KURSSIMAKSUT (syyslukukausi sl, kevätlukukausi kl)
• laskutetaan opetuksen alettua ja maksetaan pankkiin
• kurssimaksu peritään myös siinä tapauksessa, että kurssille ilmoittautunut jättää tulematta
  eikä ole peruuttanut osallistumistaan
• opintojen keskeyttäneille ei kurssimaksua palauteta

 

OPINTOSETELI
Opetusministeriö on myöntänyt Hyrynsalmen kansalaisopistolle lukuvuodelle 2015-2016 määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien  (asunut suomessa enintään 4 vuotta) ja työttömien sekä senioriväestön ja eläkeläisten kurssimaksuihin. Opintoseteli on tarkoitettu opiskelijamaksuja korvaavaksi järjestelmäksi vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa.

Työvoimakoulutuksessa ja työharjoittelussa oleville ei työttömien seteliä myönnetä. Senioriväestöllä ja eläkkeellä olevilla tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä tai eläkkeellä olevia henkilöitä.  Edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvat saavat syyslukukaudella kevätlukukaudella 15 euron arvoisen opintosetelin, työttömät opiston toimistosta esittämällä työvoimatoimiston asiakaskortin ja maahanmuuttajat ja senioriväestö ja eläkeläiset opiston toimistosta tai kurssin opettajalta. Asianmuksisesti täytetty opintoseteli on palautettava opiston toimistoon syyslukukauden osalta 31.10.2016 mennessä ja kevätlukukauden osalta 31.1.2017 mennessä.

Opintoseteleitä myönnetään yksi / henkilö / lukukausi.

 

VAKUUTUKSET
Kansalaisopistolla ei ole kurssilaisia eikä heidän tavaroitaan koskevia vakuutuksia.
Tästä syystä lapset/nuoret voivat osallistua teknisen työn kursseille vain yhdessä huoltajan kanssa.

 

PALAUTE JA ARVIOINTI
Opisto toivoo kurssilaisten antavan palautetta saamastaan opetuksesta, palvelusta ja yleensä
opiston toiminnasta.

 

KURSSITOIVEET JA TILAUSKOULUTUS
Kansalaisopisto ottaa vastaan opetusohjelmaa koskevia toivomuksia ja järjestää koulutusta
esimerkiksi yritysten tai muiden yhteisöjen tarpeisiin. Koulutusohjelman suunnittelusta vastaa
rehtori, jolle toivomukset ja tilaukset osoitetaan.

 

HYRYNSALMEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA vahvistaa kansalaisopiston opetusohjelman
vuosittain ja päättää myös kurssimaksuista ja ryhmien kokorajoista.

 

Syysloma on viikolla 43 eli 24.-30.10.2016
Talviloma on viikolla 10 eli  6.-12.3.2017

 

Henkilökunta:

Sivistyspalveluiden päällikkö            
Veli-Pekka Mäkeläinen  
Puh. (08) 6155 4850
Matkap. 044 7104 410
Sähköp. etunimi-etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Toimistosihteeri
Seija Heikkinen      
Puh. 044 7104 503      
Fax. (08) 6155 4840                           
Sähköp. etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1

89400 Hyrynsalmi

kunta(a)hyrynsalmi.fi

Kunnan keskus/neuvonta
Puh. 08-615 5481
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)hyrynsalmi.fi

Kirjaudu sisään