Valikko

b tyo ja yrittaminen

tiistai, 23 huhtikuu 2024 14:28

Uudistuvaa vetovoimaa matkailuun - Arctic Lakeland Kainuu

Matkailu on yksi Kainuun kehittämisen kärkitoimialoista. Kansainvälinen matkailu on pitkittyneen koronapandemian jälkeen avautumassa, ja Kainuun matkailualan on oltava valmis vastaamaan tulevaan kysyntään, myös kotimaan osalta kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Matkailuun on viime vuosina vaikuttanut erityisesti koronapandemia, Ukrainan sota, digitalisaatio sekä ilmastonmuutoksesta juontuva vastuullisten matkailutuotteiden kysyntä. Matkailun muuttuneessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä aikajänne on lyhyt ja uusiin ja uudistaviin toimenpiteisiin on pystyttävä tarttumaan entistä nopeammin, tarjoamalla kysyntälähtöistä sisältöä Arctic Lakeland Kainuu alueelta yhteisvoimin etenkin digitaalisissa kanavissa. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja tavoitteisiin pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi – Arctic Lakeland Kainuu alueen yhteismarkkinoinnin tiivistäminen ja kehittämisen resurssiviisaan suunnittelun kautta, kysyntälähtöisen tarjonnan päivittäminen ja lisääminen, uuden ja ajantasaisen materiaalin kehittäminen ja tuottaminen, yhteismarkkinoinnin ja -toiminnan osaamisen kasvattaminen ja uudistamisen sekä digitalisaation hyödyntäminen monipuolisesti eri kanavissa sekä ajantasaisen ja vastuullisen sisällöntuoton keinoin. Palveluiden parantamisessa ja tuotteistamistyössä korostuu vastuullisen matkailun periaatteiden huomioiminen sekä ympärivuotisuus.

Konkreettiset toimenpiteet toteutetaan kahdeksan työpaketin sisällä sekä päähankkeen että osatoteutuksien osalta. Kaikissa toimenpiteissä vastuullisuus ja kestävä kehitys toimii läpileikkaavana teemana.

TYÖPAKETTI 1: YHTEISTYÖN JA VERKOSTOITUMISEN EDISTÄMINEN

TYÖPAKETTI 2: INNOVOINTITOIMINTA PALVELUIDEN (TUOTTEIDEN) PARANTAMISEKSI

TYÖPAKETTI 3: KOTIMAAN UUDISTAVAT MATKAILUMARKKINOINTITOIMENPITEET

TYÖPAKETTI 4: KANSAINVÄLISET UUDISTAVAT MATKAILUMARKKINOINTITOIMENPITEET

TYÖPAKETTI 5: MARKKINOINTIMATERIAALIEN TUOTANTO

TYÖPAKETTI 6: ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN DIGITAALISISSA KANAVISSA

TYÖPAKETTI 7: DIGITAALISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

TYÖPAKETTI 8: VASTUULLISEN MATKAILUN OSAAMISEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Strategioita tukevat tulokset ja vaikuttavuus:

Hanke eristää Kainuun matkailun muutosta kohti Suomen valtioneuvoston asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suometa.

Hankekokonaisuus osatoteutuksineen tukee osaltaan maakunnan yhteisiä ponnisteluja Kajaanin markkinaehtoisen reittilentoliikenteen varmistavan lentojen kysynnän vauhdittamiseksi, saavutettavuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun matkailualueiden yhteismarkkinointiorganisaatioiden ja matkailuyritysten yhteinen ryhmähanke vahvistaa pk-yritystoimintaa Kainuussa.

Ryhmähanke uudistaa Kainuun kotimaan ja kansainvälisen yhteismarkkinoinnin toteuttamisen ja resurssoinnin hallituksi kokonaisuudeksi, jota kehitetään ja johdetaan koordinoidusti. Tärkein laadullinen tulos on sujuva, tuloksekas yhteistyö ja resurssien hallinta yhteisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Määrällistä tuloksellisuutta voi seurata mm. uusien tuotteiden, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien määrien kasvulla sekä kanavien käyttäjädatalla ja kampanjoiden tuloksilla. Kainuun matkailualueella on tunnistettu uudistavien matkailumarkkinoinnin toimenpiteiden kautta tärkeimmät kohderyhmät ja Kainuun vetovoimatekijät hyödyntämällä toimenpiteistä saatua dataa. Matkailutoimijoiden vastuullinen ja digitaalinen osaaminen on myötävaikuttanut tulokselliseen asiakaskokemukseen. Pitkällä aikavälillä hankkeella saadaan aikaan pk-yritysten kilpailukyvyn kasvaminen, Kainuun tunnettuuden lisääntyminen ja asiakasvolyymin kasvu kansainväliseltä sekä kotimaan markkinoilta.

 

FI Euroopan unionin osarahoittama POS kopio

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Ylä- ja Itä-Kainuun vihreän siirtymän osaamiskeskus

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava