Valikko

b kunta

Tietosuoja

Oikeus henkilötietojen suojaan

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Keskeisiä henkilötietojen käsittelyn ohjaavia periaatteita ovat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, käyttötarkoitussidonnaisuus ja säilytyksen rajoittaminen, kerättävien henkilötietojen minimointi, eheys ja luottamuksellisuus, avoimen informoinnin lisääminen sekä läpinäkyvyys.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Rekisteröidyn oikeudet

 

Henkilötietojen käsittely Hyrynsalmen kunnassa

Hyrynsalmen kunta käsittelee henkilötietoja kunnan lakisääteisten ja vapaaehtoisten palveluiden tuottamisen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä.

Kun asioit Hyrynsalmen kunnan palveluissa, käsitellään henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Suurin osa kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin kunta rekisterinpitäjänä ei tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin sinulta pyydetään suostumus tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. Kunnan palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksin niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.

 

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt

Rekisteröity voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön kunnan tietosuojavastaavalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Pyyntöön tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto, mitä pyydetään (asiakirja aikaväli ym.). Lisäksi viestiin tulee sisällyttää tietopyynnön esittäjän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, postiosoite). Ilmoittajan henkilöllisyys tullaan vahvistamaan asian edetessä.

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään

Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava