Valikko

b hyrynsalmi

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat yleiskaavat

 hyrynsalmen yleiskaavat

Kivivaara - Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava   
  Kaavakartta Kivivaara-Peuravaara (pdf) 
  Kaavaselostus Kivivaara-Peuravaara (pdf)

ElementPower Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava,
  Kaavakartta Lumivaara (pdf) 
  Kaavaselostus Lumivaara (pdf)

Prokon Lumivaara tuulipuiston osayleiskaava 
  Kaavakartta Lumivaara (pdf) 
  Kaavaselostus Lumivaara (pdf)

 

Ukkohallan osayleiskaava (pdf) (oikeusvaikutukseton yleiskaava) 

Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaava

   sivu 1 (pdf)
   sivu 2 (pdf)

Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaavan muutokset
   Kynäkoskien lähiympäristön kaavamuutos (pdf)
   Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaavan muutos (pdf)

Emäjoen vesistön rantayleiskaava
   Emäjoki pohjoisosa (pdf)
   Emäjoki eteläosa (pdf)
   Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Voimassa olevat asemakaavat

Kirkonkylä

Näätäharju (pdf)
Tornimäki (pdf)
Kiviö (pdf)
Kiviön rakennuskaavan muutos (pdf)
Hyrynsalmen keskustan asemakaavan muutos ja laajennus (pdf)
Istonniemi (pdf)
Istonniemen rakennuskaavan muutos (pdf)
Istonniemi, kortteli 80 (pdf)
Asemanmäki (pdf)
Asemanmäen asemakaava-alue, Vasara-Aho (pdf)
Valtatie 5 risteysalueen rakennuskaavan muutos (pdf)
Tervatörmä (pdf)
Vonkan leirintäalueen asemakaava (pdf)

Istonniemi, kortteli 79


Ukkohalla

Ukkohallan ajantasa-asemakaava (pdf)

Ukkohallan rakennuskaava (pdf)
Ukkohallan asemakaavan muutos, kortteli 18 (pdf)
Ukkohallan asemakaavan muutos, Syväjärven pohjoisranta (pdf)
Ukkohallan asemakaava, Syväjärven koillisosa (pdf)
Saunamaan asemakaava (pdf)


Voimassa olevat ranta-asemakaavat

Myllyniemi (pdf)
Salmijärvi (pdf)
Törisevä (pdf)
Nuottimäki (pdf)
Hietalahti
   sivu 1 (pdf)
   sivu 2 (pdf)
   sivu 3 (pdf)
   sivu 4 (pdf)
   sivu 5 (pdf)
   sivu 6 (pdf)
Kalliojärvi (pdf)


Hyrynsalmen vanhan saha-alueen rantakaava
   kartta (pdf)
   Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Hyrynrannan ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen
Kaavakartta (pdf)

Mikitänjärven ranta-asemakaava
     
Kaavakartta (pdf)
     Kaavaselostus (pdf)
 
    Luontoselvitys (pdf)


Kalliojärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
     Karttaosa 1 (pdf)
     Karttaosa 2 (pdf)

Tervajärvien ranta-asemakaava
     Kaavakartta (pdf)
     Kaavaselostus (pdf)

 

 Lisätietoja:

            
Puh.          
Sähköp.      

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään

Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava