Valikko

b hyrynsalmi

Tuulivoimayleiskaava

Hyrynsalmen kunnanhallitus on päättänyt 26.1.2021 (§ 14) käynnistää oikeusvaikutuksettoman strategisen tuulivoimayleiskaavan laatimisen Hyrynsalmen kunnan alueelle. Tuulivoimayleiskaavalla ohjataan Hyrynsalmen kunnan tuulivoimaloiden suunnittelua ja rakentamista. Tuulivoimayleiskaava on osa kuntastrategiaa. Kaavatyötä rahoittaa osaksi myös Ympäristöministeriö. 

Tuulivoimayleiskaava ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukainen yleiskaava, jota voisi käyttää suoraan rakennuslupien perusteena. Rakentamista ohjaavat tarkemmat yleiskaavat laaditaan hankekohtaisesti, ottaen huomioon Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaava ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava.

Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 25.1.2022 ja päätti asettaa sen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään tuulivoimayleiskaavan laatimisen lähtökohdat ja tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa välitetään tietoa myös kaavan suunnittelun etenemisestä ja vaikutusten arvioinnista suunnittelun aikana sekä osalliset, joita asia koskee ja kerrotaan, miten osallisilla on mahdollista vaikuttaa kaavan valmisteluun suunnittelun aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.3.2022 alkaen koko kaavoitusprosessin ajan Hyrynsalmen kunnanvirastolla, Laskutie 1 (teknisen toimiston neuvotteluhuoneessa), ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan 11.4.2022 mennessä kunnanhallitukselle osoitteella Hyrynsalmen kunta, Kunnanhallitus, 89400 Hyrynsalmi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

3.10.2022 

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavan luonnosaineisto on valmistunut ja asetettu nähtäville. 

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen luonnosaineisto pidetään kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 4.10. – 3.11.2022 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. 

Nähtävilläolon aikana kaikki osalliset ja kuntalaiset voivat esittää näkemyksensä ja antaa palautetta tuulivoimayleiskaavasta. Aineisto on nähtävillä kunnan internet-sivuilla https://www.hyrynsalmi.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/tuulivoimayleiskaava  sekä seuraavissa paikoissa:

  • Hyrynsalmen kunta: Teknisen osaston neuvotteluhuone, Laskutie 1, 894000 Hyrynsalmi
  • Hyrynsalmen kirjasto: Nivantie 2, 89400 Hyrynsalmi

Kirjalliset palautteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kunnanhallitukselle 3.11.2022 klo 16 mennessä sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai osoitteella Hyrynsalmen kunta, Kunnanhallitus, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi.

 

Tuulivoimayleiskaavaluonnosaineistoon pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä:

 Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnos_kaavakartta

 Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnos _kaavaselostus

 Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnos_liitekartat

 

Kaavoitushankkeesta on palautekyselyt kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille sekä kunnan alueella metsästäville. Kyselyt ovat avoinna 25.10.2022 saakka.  Vastaukset käsitellään anonyymisti. 

 

Kyselyihin pääsee vastaamaan alla olevista linkeistä:

Palautekysely kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille

Palautekysely Hyrynsalmen kunnan alueella metsästäville

 

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnokseen liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 12.10.2022 klo 17.00 – 18.30 Hyrynsalmen kunnanvirastolla Valtuustosalissa (Laskutie 1).  Tilaisuudessa esitellään tuulivoimayleiskaavaluonnosta sekä kerätään osallisten ja kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimaan liittyen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Tilaisuuteen pääsee liittymään alla olevan linkin kautta.

 

 

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavan nimitys on vaihdettu 7.3.2023 § 36 kunnanhallituksen päätöksellä "Hyrynsalmen tuulivoimaohjelmaksi". Tuulivoimaohjelma on nimenvaihdoksen jälkeen edelleen MRL:n mukainen oikeusvaikutukseton yleiskaava.

 

HYRYNSALMEN TUULIVOIMAOHJELMA Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaava

7.3.2023 TAUSTA- JA LUONNOSAINEISTO

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnos_kaavakartta

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnos_ kaavaselostus

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaluonnos_lausunnot / palautteet ja vastineet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitekartat

Hyrynsalmen liikenteellinen asema ja saavutettavuus

Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavaa koskeva palautekysely

Porokyselyn tulokset

Tuulivoiman aluetaloudelliset hyödyt Hyrynsalmen kunnassa

 

27.4.2023 HYRYNSALMEN TUULIVOIMAOHJELMA - EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

 

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma on MRL 62 §:n ja 65 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.4. - 29.5.2023 välisen ajan.

Kuulutus

 

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelman ehdotukseen liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus tiistaina 9.5.2023 klo 17.00 – 18.00 Hyrynsalmen kunnanvirastolla Valtuustosalissa (Laskutie 1).  Tilaisuudessa esitellään tuulivoimaohjelman ehdotusta ja on mahdollista antaa muistutuksia aineistosta. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Tilaisuuteen pääsee liittymään alla olevan linkin kautta.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

Tuulivoimaohjelman ehdotusvaiheen aineistoon pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä: 

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Kaavaehdotus

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Liitekartat

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Kaavaselostus

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Tuulivoima-alueet ja rajoittavat tekijät        Täydentävä aineisto lisätty 30.10.2023

 

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelman korjattu aineisto 31.10.2023 kh:n § 164:n päätöksen mukaisesti:

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Kaavaehdotus        Päivitetty 6.11.2023

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Kaavaselostus        Päivitetty 6.11.2023

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_Liitekartat        Päivitetty 6.11.2023

 

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma hyväksytty valtuustossa 9.11.2023:

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_ 9.11.2023 hyväksytty kaavakartta

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_ 9.11.2023 hyväksytty kaavaselostus

Hyrynsalmen tuulivoimaohjelma_ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset - vastineet

 

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä 9.11.2023 § 30 on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

 

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Hyrynsalmen kunnasta:

 

YHTEYSTIEDOT:         

Kunnanjohtaja

Heimo Keränen

p. 044 710 4400

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Tuulivoimayleiskaavan hankesuunnittelija

Leena Heikura-Tolonen

p. 040 670 0385

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Teknisten palvelujen osastopäällikkö

Jouni Romppainen

p. 044 710 4421

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava