Valikko

b hyrynsalmi

maanantai, 12 helmikuu 2018 07:30

Hyrynsalmen kunta arvioitu elinvoimaiseksi

Arviointiryhmä katsoo, että Hyrynsalmen kunnalla on edellytykset palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana, koska kunnalla on toimiva säästöohjelma ja talous on paranemassa nopeasti. Vuosi 2017 näyttää tilinpäätösennusteen perusteella jo hyvältä – plussaa noin 1,3 milj. euroa; ja tilanne jatkuu yhtä positiivisena myös kuluvana vuonna. Kunnan lainakanta on pienentynyt vuoden 2017 aikana Kainuun kuntien pienimmäksi.

Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että kunta toteuttaa johdonmukaisesti talouden tasapainottamisohjelmaansa myös lähivuosina ja jatkaa sen kehittämistä huomioiden muuttuvat olosuhteet.

Hyrynsalmen kunta täytti vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella asetetut kriisikunnan raja-arvot taseen kertyneen alijäämän osalta. Tämän takia Valtiovarainministeriö asetti 22.8.2017 kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmä päätti työnsä 9.2.2018.

Arviointiryhmän ehdotus:
Arviointiryhmä edellyttää, että Hyrynsalmen kunta toteuttaa valtuustossa hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2018–2020 siinä laajuudessa kuin se on ryhmälle esitetty ja sisällyttää ohjelmaan kuuluvat pidemmän aikavälin toimenpiteet ja tavoiteluvut tuleville vuosille laadittaviin taloussuunnitelmiin. Taseen kertyneen alijäämän kattamisen, investointien määrän ja lainamäärän kehityksen osalta lähtökohtana tulee olla esitetty suunnitelma.

Arviointiryhmä ei ehdota tässä vaiheessa erityisen kuntajakoselvityksen asettamista Hyrynsalmen kunnan osalta.

Hyrynsalmen kunnanvaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon jatkotoimenpiteitä varten huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Tämän jälkeen Valtiovarainministeriö tekee arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja kunnanvaltuuston päätösten perusteella Hyrynsalmen kuntaa koskevan ratkaisun kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

Valtiovarainministeriö nimesi Hyrynsalmen kuntaa kuultuaan arviointiryhmän puheenjohtajaksi valtiotieteen maisteri Kari Lehtisen. Hyrynsalmen kunnan nimeämänä jäsenenä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Kemppainen sekä valtiovarainministeriön nimeämänä jäsenenä neuvotteleva virkamies Markku Mölläri. Arviointiryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen ja neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa valtiovarainministeriöstä. Arviointiryhmän kokouksiin osallistuivat lisäksi Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen ja hallintosihteeri Tuula Heikkinen, joka toimi samalla kunnan henkilöstön edustajana.

Lisätietoja:
Hyrynsalmen kunnanjohtaja
Heimo Keränen
p. 044 7104 400

Liite: Valtiovarainministeriön asettaman arviointiryhmän ehdotus

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Tiedote karjatiloille Asuntojen korjausavustusten haku 2018 »

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

Kunnanvirasto on suljettu 31.7.2020 saakka

 

 

 Kirjaudu sisään